Doorlopende machtigingsformulieren Belastingdienst

post Date: Sep 29, 2021

Om te zorgen dat wij als ‘fiscaal intermediair’ kunnen beschikken over de ‘vooraf ingevulde’ gegevens voor het jaar 2021 en verder en diverse serviceberichten ontvangt u een dezer dagen brieven van de Belastingdienst. In deze brieven wordt u verzocht om ons toegang te geven tot de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte 2021 en verder en Serviceberichten toeslagen 2023 en verder. Indien u een besloten vennootschap heeft, ontvang u ook per bv een machtiging voor serviceberichten Aanslag vennootschapsbelasting. We willen u vragen om de formulieren die de Belastingdienst bij deze brieven voegt aan ons door te sturen. Op de formulieren staat namelijk een activeringscode en een QR-code.

De goedkeuring gold overigens in voorgaande jaren slechts per aangiftejaar. Deze jaarlijkse stroom van machtigingsbrieven werd als niet prettig ervaren. De Belastingdienst, SRA en andere koepelorganisaties hebben nu het proces van machtigingen vereenvoudigd. Vanaf september 2021 gelden dus de doorlopende machtigingen en is dit niet meer een terugkerend jaarlijks proces.

Na ontvangst van de formulieren met de activeringscode kunnen wij als intermediair toegang krijgen tot de vooraf ingevulde informatie en diverse serviceberichten. Voor ons dienen deze gegevens als controlemiddel bij het opstellen van de aangifte. Verzorgen wij ook de aangifte voor uw fiscaal partner, dan ontvangen we ook graag zijn/haar formulieren. De activeringscode verloopt na een tijdje en daarom ontvangen wij deze brief na ontvangst zo spoedig mogelijk van u, zodat we dit kunnen gaan verwerken.