VIA-machtiging 2020

post Date: Apr 28, 2021

Om te zorgen dat wij als ‘fiscaal intermediair’ kunnen beschikken over de ‘vooraf ingevulde’ gegevens voor het jaar 2020, heeft u begin maart 2020 een brief van de Belastingdienst ontvangen. In de brief wordt u verzocht om ons toegang te geven tot de gegevens uit de vooraf ingevulde aangifte.

We willen u vragen om het formulier dat de Belastingdienst bij deze brief voegt aan ons door te sturen. Op het formulier staat namelijk een activeringscode en een QR-code. We hebben een voorbeeld van zo’n formulier als bijlage toegevoegd zodat u weet wat wij bedoelen en welk formulier we precies nodig hebben. Na ontvangst van het formulier met de activeringscode kunnen wij als intermediair toegang krijgen tot de vooraf ingevulde informatie.

Voor ons dienen deze gegevens als controlemiddel bij het opstellen van de aangifte. De goedkeuring daarbij geldt overigens slechts per aangiftejaar en ook slechts per aangifte. Dus volgend jaar volgt weer een zelfde brief met formulier.

Verzorgen wij ook de aangifte voor uw fiscaal partner, dan ontvangen we ook graag zijn/haar formulier. De activeringscode verloopt na een tijdje en daarom ontvangen wij deze brief na ontvangst zo spoedig mogelijk van u, zodat we dit kunnen gaan verwerken.